#OPS2016 Oppinen vs opettaminen

Syksyllä koulu muuttuu. Uusi opetussuunnitelma, jossa painotetaan oppimista opettamisen sijaan, astuu voimaan ensi syksynä. Hämeenlinnan lasten- ja nuorten lautakunta toteaa:

”Selkeänä linjauksena on ollut myös korostaa opetussuunnitelmassa sitä, että prosessissa keskeiseen asemaan nou- see nimenomaan oppiminen. Opetus on toki keskeinen tekijä oppimis- prosessin etenemisessä, mutta keskiössä on nimenomaan oppiminen eikä opetus.” (LANULA 8.3.2016 § 19)

Näen, että jatkossa koulutuksen järjestävällä on todella iso vastuu resursoida koulu nimenomaan oppimisen näkökulmasta. Erityinen haaste on, kuinka oppiminen mitoitetaan. Opettajakeskeinen malli pitää sisällään selkeän opettajan aikaresurssin sekä tila- ja välineresurssin, jotka voi laskea kohtuullisen helposti. Oppimisen painotus hajottaa tämän kuvion, koska oppiminen on yksilöllinen asia. Siinä, missä joku oppii jonkun asian nopeasti toisella menee siihen pidempään. Toinen tarvitsee samaan asiaan sopivat puitteet toinen taas selviää ilman niitä.

Nykyinen resursointi malli siirtyy huonosti uuteen aikaan, jos oppiminen on keskiössä (mikä sinänsä on hyvä). Itse toivon että tuo resurssikeskustelu käytäisiin ja hyväksyttäisiin oppimiseen liittyvä erilaisuus myös resurssien suhteen. Tämä pitää sisällään myös ajatuksen, että resurssien määrä vaihtelee hyvin paljon koululaisten kesken. Toivon, että ”erihintaiset” oppilaat eivät joudu toistensa tai muun yhteiskunnan nokittelun kohteeksi vaikkapa resurssisyöppöinä.

Toivottavasti suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen kasvaa eikä johda siihen, että oppimisesta tulee ihmisiä voimakkaasti erottava tekijä. En halua elää yhteiskunnassa, jossa koulu määrittää resursseihin vedoten jonkin standardin yksilölliselle oppimiselle.

 

t. vm

 

 

 

4 kommenttia artikkeliin “#OPS2016 Oppinen vs opettaminen”
 1. Antti Sulonen sanoo:

  Eikös opetussuunnitelmassa pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen mitä opetetaan, tai mitä opitaan, kuin siihen kuinka opetetaan, tai kuinka opitaan.
  Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkia ja kaikkia ei tarvitse opettaa kaikkeen.

  • Ville-Matti Vilkka sanoo:

   Kunhan opetussuunnitelma tulee kaikkien luettavaksi, niin tuo kysymyksesi saa vastauksen. Oma huoleni tai kiinnostukseni koskee, kuinka resurssit mitoitetaan, että koulusta tulisi ulos ihmisiä joilla olisi suunnilleen tasavertaiset mahdollisuudet jatkaa opintojaan, työllistyä ja kokea itsensä tärkeiksi. Yksi euro on erilainen erityyppisille koululaisille. Yksi saa sillä paljon, toinen pääsee vasta alkuun.

 2. Oppimiseen liittyy myös koulutyöskentelyn tauotus, ruokailutauon pituus ja rauhallisuus yms. Toivottavasti näissäkin asioissa tullaan lähemmäs oppijoita.

  • Ville-Matti Vilkka sanoo:

   Mitä ennakkoon olen tutustunut Opetushallituksen koostamiin perusteisiin, niin mainitsemasi asiat ovat tavalla tai toisella esillä ja ne mielletään oppimisympäristöksi ja sen toiminnoiksi aina laajeten lapsen koko elinpiiriin.

   Toivon, että koulut valmistavat ennen ensi lukuvuoden alkua vanhempia, miten koulun käynti muuttuu. Kaikki lasten vanhemmat ja huoltajat eivät varmaan ole samaa mieltä, että muutos oppimiskeskeisyyteen olisi hyvä juttu. On niin kovin helppo peilata omia koulukokemuksia tähän aikaan ja väittää, että kyllä sitä ennenkin opittiin vaikka opetus oli opettaja ja oppikirjavetoista.

   Mutta jännityksellä odotan muuttuuko sittenkään mikään.

   Muutos siis koskee heti alakoulua ja yläkoulut tulevat portaittain mukaan.

css.php