#OPS2016 Oppinen vs opettaminen

Syksyllä koulu muuttuu. Uusi opetussuunnitelma, jossa painotetaan oppimista opettamisen sijaan, astuu voimaan ensi syksynä. Hämeenlinnan lasten- ja nuorten lautakunta toteaa: ”Selkeänä linjauksena on ollut myös korostaa opetussuunnitelmassa sitä, että prosessissa keskeiseen asemaan nou- see ni Lisää
css.php